ÚPLNĚK V RAKU

ÚPLNĚK V RAKU V DEVÁTÉM DOMĚ

Úterý 18. 1. 2022 v 0,48 hodin

Rovnováhu hledáš,

nic jistého nemáš,

emoce se derou ven,

těm, kteří se stresují den co den,

přitom stačí zůstat v klidu,

ve svém domovském božském řádu,

nikam z něho neodcházet,

i když jiné chcete chvíli doprovázet.

Zůstat u sebe, ve svém středu bytí,

ačkoliv jste v práci a vyděláváte si na živobytí.

Stačí zcela jednoduše

konat to, co napovídá naše duše,

dělat to, co nám radost dělá,

ne se snažit napasovat do cizího těla

a jeho záměru

být stále vepředu.

Každý z nás jsme tam, kde máme být,

možná už konečně pochopíme, že je snadné žít.

Jsme v době úplňku ve znamení Raka, který se odehrává na území devátého domu, v blízkosti MC a současně patří do velkého kvadrátu s ASC ve Vahách, Sluncem, které je v konjunkci s Plutem ve znamení Kozoroha a do velkého kvadrátu ještě patří DSC, společně s bodem štěstí, ve znamení Berana.

Venuše, vládnoucí ASC ve Vahách poukazuje na příležitost přitáhnout k sobě to, co se nám líbí, co chceme, po čem toužíme. Zároveň můžeme najít rovnováhu sami v sobě, ve svém životě i skrze své vztahy, které nám občas poukáží na náš temperament, který není vhodné vždy držet na uzdě, ale dovolit si ho pravidelně projevit, abychom pak nebouchali jak papiňák.

Tato velká úplňková kvadratura se odehrává v kardinálních znameních, které přinášejí zásadní, ale zároveň zcela přirozenou změnu. (kardinální znamení Beran, Rak, Váhy a Kozoroh započínají vždy nové roční období). Tím, že začínáme tento ASC ve znamení Vah, můžeme pocítit potřebu rovnováhy, harmonie a spravedlnosti.

Otázka pro TEBE: Cítíš se v harmonii a rovnováze sám-a se sebou?

                                Vnímáš, že vše je v rovnováze a spravedlivé?

Pokud jsou tvé odpovědi kladné, pak asi cítíš u sebe sama naprostý klid a soulad se svým životem. Vnímáš se být skutečným tvůrcem svého života a tato kvadratura je pro tebe jen výzvou, která se neodmítá, protože je ve skutečnosti darem, který můžeš rozpoznat hned nebo třeba za určitý čas.

Pokud jsou tvé odpovědi nebo některá z nich záporná, pak se pravděpodobně ještě pohybuješ na svém zajetém trojúhelníku závislosti a cítíš se být obětí někoho či něčeho. Možná hledáš v někom zachránce nebo pak naopak někoho zachraňuješ, nebo vidíš a vnímáš někoho jako pachatele, kterého je vhodné odsoudit. Zapomínáš na možnost tvořit si svůj život a odmítáš i zodpovědnost za společné tvoření Celku. Máš možnost volby. Zůstat tam, anebo závislost či závislosti opustit, vstoupit do svobody a přijmout zodpovědnost za své činy i nečiny.

Slunce je v konjunkci s planetou Pluto na konci znamení Kozoroha, ve třetím domě nám nabízí možnost komunikovat intenzivně a naplno a nezůstávat jen někde na povrchu, ale účastnit se života naplno. Je možné, že si teď prožijeme celkem intenzivní setkání s blízkými lidmi a je možné, že i debata bude více intenzivní než jindy. Témat se nabízí spousta, ale je možné, že hlavním tématem se stává svoboda a závislost. Tady je vhodné si uvědomit, že je zcela zbytečné se vyčerpávat mluvením a hádáním se, obhajováním nějaké domnělé pravdy, ale spíš si vůbec uvědomit, o čem to tady vlastně hovoříme a případně, pokud přijde vztek a zloba, proč máme chuť si právě teď na tomto člověku své naštvání „vybít“. Proč? K čemu je to vhodné?

A zase se nabízí jednoduchá otázka – „Jsem spokojená?“

Pokud ano, pak se cítím i svobodná, šťastná a zodpovídám i za své emoce. S láskou vnímám své pocity a následuji sama sebe do klidu, rovnováhy a harmonie.

Pokud ne, proč tomu tak je? A zase se můžu rozhlédnout, a pokud kolem sebe vidím nějaké pachatele toho, že se tak cítím, je to jednoduché, zase je tu ten trojúhelník… a co s tím? Máš možnost volby…

Luna se nachází ve znamení Raka a v devátém domě. Je doma, ve svém příbytku, tam, kde se cítí bezpečně a navíc je na místě, kde si můžeme uvědomit, co je naším skutečným záměrem, co nás činí šťastnými, jak je to s našimi hranicemi a co pro nás znamená „pravá míra“?

Je možné, že je pro někoho nyní těžké vidět svůj život jasně a krásně, protože se probouzí podvědomé síly, které mohou ovlivnit naše vnímání, že skrze mlhu či iluzi nedokážeme vidět jasně. Není tudíž vhodná chvíle pronášet nějaké závěry, kterými si ve skutečnosti nejsme jistí, jen jsme se nechali oslepit iluzí a klamem. Na druhou stranu je v pořádku vyjádřit své pocity, ale naprosto vědomě. Možná na chvíli si dopřejte ticho, nebo počítejte do padesáti, po tu dobu vnímejte, jak se cítíte, a pak teprve mluvte.

Je toho v Tobě hodně, co potřebuje ven?

 Máš pocit, že ti druzí mohou za to, že…

Cítíš ublížení, nespravedlnost nebo zklamání?

A je to tu zase – trojúhelník – oběť, zachránce a pachatel.

A možnost volby, s přijetím zodpovědnosti za svůj život, se kterou jde ruku v ruce svoboda.

S tímto vším souvisí ještě jedna T-kvadratura, mezi planetou Mars, Neptun a Černou lunou.

 

Krásné nabídky má pro nás horoskop i život a božství. A je jen na každém z nás, co si vybereme.

Jdi a dívej se,

rozhlížej se,

kochej se.

Všude vidíš jen svůj výtvor,

je jen na tobě, zda jsi láskyplný tvůrce nebo se cítíš jako netvor.

dle toho, jak se cítíš,

žiješ

a na druhé pohlížíš.

dle sebe sama tvoříš si svůj život,

je jen na tobě, zda to je hra či závod.

Máš možnost volby, kolikrát chceš,

než k jednoduchosti dospěješ,

a nejednou víš a bytí své žiješ.

Přeji nám všem krásné časy, pohodu, klid a harmonii, a těším se zase brzy…