INSPIRACE PRO TYTO DNY

Další inspirace zde:  https://www.instagram.com/ty_jsi_klic/

 

10. 5.

4.5.

5. 4. 2024

11. 4. 2024

ČAS KONCŮ A NOVÝCH ZAČÁTKŮ, kdy je příjemné oslavit život a uvědomit si, co znamená “žít naplno”…

Každý z nás je mistrem zhmotňování a ani si to plně neuvědomujeme. Jak vypadá náš život? Je živý, radostný, krásný a báječně užitečný pro každého z nás i celý náš svět? Nasloucháme svým srdcím a užíváme a vážíme si svých talentů, obdarováváme druhé tím originálním bohatstvím, které v nás je? Nebo stále čekáme na vhodnou příležitost, abychom už mohli začít žít naplno? Slavíme každý den a nebo odkládáme svojí spokojenost na nějaké „až“? 

Milujeme již svou odlišnost?

Co pro nás právě teď znamená být člověkem?

16. 4. 2024

Jaký příběh svým životem vyprávíš?

Představme si, že náš život do tohoto okamžiku je příběhem, který vyprávíme. Jak se nám náš příběh líbí? Máme radost, z toho co vyprávíme? Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme usměvavé posluchače či diváky? Jakou pozornost náš příběh upoutává? Co je jeho základem? Je to příběh radosti, spokojenosti a lásky, nechybí v něm odvaha, soudci, moudrost? Je v něm snad stále ještě trápení, starosti, bolest či pocit bezmoci? Vyprávíme svůj příběh s nadšením, nebo je z našeho hlasu cítit bolest, smutek a zklamání?

V tyto dny si můžeme připomenout, že Život je nádherná hra. Je jenom na každém z nás, jak si tuto hru chceme užívat a jak si ji doopravdy užíváme!

Když se vrátíme k tomu, že si můžeme představit, že náš život je příběh, který vyprávíme, dopřejme si představu, že uplynul další rok našeho života.

Co vyprávíme za rok? Jak se změnil náš příběh?

Jaká je naše současná vize – záměr? To, čemu dáváme nyní pozornost, to tvoří naši budoucnost. Pokud si přejeme žít jinak, je vhodné vpustit do svého života změnu, opustit zbytečná dramata a začít například tím, že si dopřejeme vyprávět úplně nový příběh. Pokud je naším záměrem radost, je jasné, že základ našeho příběhu tvoří radost. Jestli vyprávíme o bolesti, strachu a starostech, tak z toho za rok sklidíme zase jenom další drama…

Dopřejte si rozjímat nad otázkou: 

Dokážu se na svůj život dívat očima dítěte a dovolím si ve svém životě hrát?

22. 4. 2024

Vše je vzájemně propojené – dávat znamená přijímat

Tvoř si svou vlastní cestu, vše potřebné už máš, není důvod vydávat se cestou, kterou už někdo vyšlapal.

Žiješ v naprosté hojnosti, je vhodné dopřát si střídmost, opravdu nalézt pravou míru a skutečnou vlastní rovnováhu. Každý člověk je jiný, dovol si být tím, kým jsi. Dovol si žít svůj vlastní originál, nejsi a nemusíš být něčí kopií – i když třeba zdařenou.

Buďme laskaví a vstřícní sami k sobě, a následně i k druhým. Pamatujme na to, že dávat znamená přijímat a také si buďme vědomi toho, že vše je vzájemně propojené.

V tyto dny si také můžeme připomenout, že kdysi dávno jsme lovili, abychom nakrmili svůj kmen. Lovec si nebral víc, než kolik potřebovala jeho rodina, aby přežila. 

Co TY? 

Jaký jsi LOVEC?

28. 4. 2024

Pokud se má náš život změnit, je nutné odstranit stereotyp a závislost na něm. Pokud totiž děláme věci stále stejně a očekáváme změnu, pak je to zbytečné – šílené, jak to definoval Einstein.

Dopřejme si prázdnotu a chvíli nicnedělání, naše mysl s tím může mít ze začátku značný problém, a tak je vhodné si uvědomit, zda je to mysl, kdo řídí náš život, nebo jsme to my? Rozhodneme-li se převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, pak je vhodné mysl – Matyldu posadit na zadní sedadlo, případně do dětské sedačky a sebe sama posadit za volant. Převzít řízení a rozhodnout se, kam právě teď chceme jet, co chceme zažít a co je naším dalším cílem, záměrem a přáním.

Mysl je úžasná a může být v našem životě i báječná její úroda, jen je vhodné si uvědomit, že tím, kdo sází její semena, jsme my. Tím, kdo řídí vůz našeho života jsme také my a mysl je jen jedna naše součást, občasná pasažérka, se kterou se určitě nemusíme nudit. Jen je vhodné občas vstoupit do ticha, kam ji s sebou nevezmeme, ale pak jí o tom, co jsme v tichu zažili, můžeme vyprávět.

A co TY?

Máš potřebu zvyků a nedokážeš si bez nich svůj život představit? Pak asi netoužíš po něčem jiném a vystačíš si s kruhovým objezdem. Šťastnou cestu.      

Báječnou cestu i těm, kteří se těší z nového směru a s radostí opustí kruháč a vydají se cestou, která se před nimi právě tvoří…