Pro každý den

Myšlenka se manifestuje jako slovo;

Slovo se manifestuje jako skutek;

Skutek se vyvine ve zvyk;

A zvyk pak určí osobnost;

Dávejte si tedy pozor na své myšlenky,

nakládejte s nimi opatrně,

dbejte,

ať je jejich zřídlem láska zrozená ze zájmu o všechny bytosti…

Tak jako naše tělo doprovází stín,

 tak se stáváme tím, co myslíme.“

Buddha Šákjamuni

Pravá míra

Setkání na téma:

„pravá míra“ – hravost, radost, hojnost – úžasné předměty ve škole života.


Tarotové karty a jejich symbolika v našem životě….Akce se koná v pátek 16. 6. od 17 hodin – Veget centrum Beroun

Cena 300 KčPřihláška – mobil: 607 600 024 nebo email: ivanajustychova@centrum.cz


Těším se na vás, Iva

PŘIPRAVUJEME

jednodenní seminář kvantovky

„Peníze a jejich energie v našem životě“.

Bude se konat 15. 7. 2017 od 9,30 do 19 hodin, na Felbabce.

Cena: 2500 Kč.

Kurz je tentokrát zaměřen na hojnost – finanční oblast, hodnoty a cíle v našem životě.

Kontakt: mobil 607 600 024 nebo email: ivanajustychova@centrum.cz

Všem přeji krásný den, Iva

Inspirace a příběh pro dnešní den

přání

Z knihy Dana Millmana – Zákony ducha

 „Volba, to znamená vzdát se toho, co chcš,ve prospěch něčeho jiného, po čem toužíš víc.“

Je to tvůj život – klidně si jdi, kdykoli se ti zachce.“ Postup přetváří každou cestu v sérii malých krůčků, které děláme jeden po druhém, abychom dosáhli jakéhokoliv cíle. Postup se klene přes propast času, učí člověka trpělivosti, spočívá na pevných základech pečlivé přípravy a ztělesňuje víru v naše rozvíjející se možnosti.

 K nebetyčným výšinám se dostáváme po točitém schodišti.

 Stezka stoupala vzhůru tak prudce, že jsem měl pocit, jako bychom k vrcholu hory stoupali po příkrém schodišti. Ačkoliv jsem byl na túry zvyklý, na tomhle svahu jsem cítil, jak se mi srdce rozbušilo rychleji a začínám lapat po dechu. Nicméně na Moudrou ten výstup zřejmě žádné účinky neměl; promluvila bez námahy:

„Povšiml sis, jakým způsobem tato horská stezka zrcadlí cesty života? Den co den takhle šplháme ke svému cíli.“

„Cesty jsem si nevšiml,“ odpověděl jsem s mocným supěním a zvedl jsem pohled k vrcholu. „Všiml jsem si ovšem, že ten vrchol jako by se nepřiblížil ani o kousek.“

„Když se člověk soustředí pouze na konec cesty, začne mít dojem, že dovršení je věčně v nedohlednu. Právě tohle vede mnohé k tomu, aby ve chvíli, kdy před nimi vyvstanou nějaké překážky anebo cesta začne příkře stoupat, nechali svůj cíl plavat. Sám víš, že počátkem cesty je jediný krok, jenomže musíš udělat i krok druhý a třetí – tolik kroků, kolika je k dosažení místa určení třeba. Zákon postupu,“ pravila Moudrá, „je způsob, jímž nás příroda ujišťuje, že dokážeme dosáhnout téměř každého cíle, ať už je jakkoliv vysoký, pokud si ho rozložíme na malé bezpečné krůčky.“

„Řekla jsi, že když děláme menší kroky, můžeme dosáhnout téměř každého cíle.“

„Víš,“ pronesla s úsměvem, „propast nadvakrát přeskočit nemůžeš. Můžeš zato jinou věc: použít postup skládající se z jednotlivých kroků, aby ses na ten přeskok připravil. A jelikož nyní nemám žádnou propast po ruce…“ Moudrá zvedla kámen, podala mi ho a ukázala na dub, který stál asi dvacet yardů od nás. „Myslíš, že dokážeš trefit ten kmen?“

„Cože? Ze šedesáti stop? Tak o tom tedy vážně pochybuji. I kdybych nejprve zamířil nalevo, potom napravo, je to zkrátka moc daleko.“

„No dobrá“, odvětila a vedla mě rovnou ke stromu, dokud se před námi nevynořil.

„A teď?“

„Teď se do něj pochopitelně trefím.“

„Stává se ti běžně, že bys na cestě, která se prostírá před tebou a tvým cílem, našel červený běhoun?“

„Kdepak. Daleko častěji nacházím bažinu.“

„Ano. Cíle, jež stojí za to, si žádají námahu, ochotu riskovat a také něco obětovat. Musíš vytrvat navzdory strachu a pochybnostem; musíš čerpat z vnitřních zdrojů a přerůst člověka, jímž si až dosud byl. Každý nový úkol slouží jako pobídka; setkáš se s okolnostmi, které tě odrazují, překonáváš nepohodlí, nudu a zklamání – a zjišťuješ, z jakého jsi vlastně těsta.“

„Rozhodnout se, za jakým cílem se vydám, to je pro mě leckdy tvrdý oříšek!“

„Víš, tenhle oříšek nerozlouskneš, když budeš čekat na božské vnuknutí, na absolutní jistotu, na mystickou vizi nebo hlas shůry. Neber proto v potaz žádné ideály a zázraky; nepochybuj o směru, jejž sis zvolil, a snaž se nebýt závislý na názoru ostatních, na tom, co bys podle nich udělat měl, či pro změnu neměl. Jdi přímo za tím, co tě přitahuje nebo vzrušuje nebo inspiruje – za tím, co se nějak dotýká tvého srdce.

Ptej se sám sebe, zda ti dotyčný cíl stojí za tu námahu a za ty oběti, které s sebou nese opravdová oddanost věci.“

pokračování příště

 

Inspirace a příběh pro dnešní den

naopak

Z knihy Dana Millmana – Zákony ducha

„Stejně jako se někteří lidé, kteří zapomněli, že disponují možností volit, cítí být polapeni ve vztahu, jiní zase mají pocit, že je polapil život, okolnosti. A všechno musí být pro ně nesmírně bolestné, dokud v sobě neseberou vůli, kuráž a sebeúctu, aby volili nanovo.“

„Dokud si neuvědomíš, že máš tu moc říci ne, nikdy nedokážeš řici skutečně ano. Svým vztahům. Své práci. Svému životu. Čemukoliv. Nemusíš čekat, abys udělal pozitivní, posilující změny. Nemusíš chodit do školy, nemusíš chodit do zaměstnání, nemusíš jít do války, nemusíš se ženit ani mít děti ani se chovat podle toho, co od tebe očekávají nebo po čem touží jiní.

Nemusíš vůbec nic. Jenom rozpoznat, že každý čin nebo každá nečinnost má své důsledky a že tvá ochota tyhle důsledky přijmout ti dává sílu a svobodu, aby sis zvolil, kdo jsi, kde jsi a co uděláš. V tom okamžiku se život mění z povinnosti v požehnanou možnost. A právě v tom okamžiku se dějí zázraky.“

„Když si uvědomíš, že máš tu moc volit a v kterékoli chvíli změnit směr, jimž se ubíráš, aniž by se tě týkaly nějaké ideály nebo tlaky zvnějšku, bude to, jako by ses po dlouhém ponoření do mořských hlubin vymrštil nad hladinu. Tato moc tě může opojit, jelikož poznáš, že pro tvou současnou situaci existují různé alternativy. Možná začneš mít pocit, že toužíš změnit svůj vztah, kariéru nebo jakoukoli jinou oblast svého života, jež ti připadá obtížná či deprimující.

Je možné, že před tebou vyvstanou nové volby, které budou vhodné a leckdy i dávno potřebné, ale hrdinství volby často spočívá v tom, že převezmeš zodpovědnost za to, kde jsi právě nyní, a zcela záměrně a v plném rozsahu, s větším zaujetím a vášní se na ní budeš podílet.“

„A čím více si budeš vážit zákona volby, tím více se ve tvém životě prosadí jasný záměr, budeš svůj život vytvářet – a místo abys hloubal nad tím, zda jdeš po správné cestě a s tou pravou osobou nebo zda se věnuješ té pravé práci, každičký den si díky volbě prožiješ, a to ve vší plnosti.“

Inspirace a příběh pro dnešní den

 

06fc419d6e_76379933_o2

Z knihy Dana Millmana – Zákony ducha

„Svobodná vůle značí, že si můžeš vybrat: buď se přidržíš zákonů,

jež promlouvají v hloubi tvé intuice,

anebo pustíš ze řetězu různé pohnutky, obavy a zvyky,

ať si dělají, co jim libo.

 Jestliže se ve prospěch okamžitého uspokojení někdy vzepřeš vyšší moudrosti nebo si jí nebudeš všímat, následky téhle volby tě nakonec přivedou zpátky k sepětí se zákony ducha. Jedna volba tě dovede na cestu zalitou sluncem, kdežto jiná k překážkám a zkouškám, které tě posílí a poučí – všechno člověku po svém nějak poslouží.“

„Nedá se říci, že bych měl pokaždé pocit, že jsem si určitý směr v životě vybral sám. Leckdy mi to připadá spíš jako osud.“

„Většinu rozhodnutí ti diktuje vlastní podvědomá moudrost. Tvůj „vnitřní vedoucí“ má více informací, nežli tvé vědomí, takže se mnohdy stává, že aniž víš proč, přilákáš do svého života lidi nebo zkušenosti, o které vědomě nestojíš, ale kteří přispějí ke tvému nejvyššímu dobru a poučení.“

„Ale co třeba ti chudí, zneužívaní a hladoví? Chceš mi snad tvrdit, že si tenhle úděl, to utrpení, sami zvolili?“ Moudrá se zastavila a upřela pohled do houstnoucích lesů nad námi. „Bolest má mnoho tváří; i zámožný člověk ví, co je to trpět. Jediné, co může člověk udělat, je, že si z určitého okruhu okolností, jež má v dané chvíli k dispozici, vybere tu nejlepší variantu – volbu týkající se života, lásky, služby, spojení s ostatními. Ovšem bez ohledu na to, co ti život servíruje, ty a jenom ty musíš volit, jak vnitřně zareaguješ; můžeš se bránit osudu, mít na něj vztek a naříkat si, anebo se k němu dokážeš postavit čelem a sevřeš ho v náručí – a tím vyjdeš vstříc okamžiku.“

pokračování příště