Život v radosti – život bez stížností

PŘIDÁTE SE TAKÉ?

SVĚT BEZ STÍŽNOSTÍ je krásná výzva k vědomému způsobu života, který je i „náplní“ našich kurzů a seminářů.

Je úžasné těšit se z obyčejného života, prožívat každodenní zázraky a radovat se z toho, co si ve svém životě tvoříme.

  

 

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY:

Svět bez stížností

 

Pokud chcete, stáhněte si náš vlastní plakát pro

ZÓNU NEstěžování si