Inspirace a příběh pro dnešní den

SPOLUTVŮRCE

pokračování  Z knihy Dana Millmana – Zákony ducha

Na chvilku zkus zauvažovat o tom, jakou důležitost má v přirozeném řádu lidského života právě rovnováha. Jsme stvoření, která se vyznačují umírněností; nedovedeme plavat jako ryby, běhat hbitě jako gepardi ani toho neuzvedneme tolik, co gorily. Máme však veškeré tyto vlastnosti v umírněné míře, v rovnováze.

Každé lidské tělo prahne po stavu vnitřní rovnováhy, vnitřního míru, a jeli v tomto stavu, prospívá.

Dokážeš teď něco podobného cítit v sobě?

Když jsem to zvažoval, vyvstala mi v mysli další otázka:

„Ale v dnešním světě to chodí tak, že pokud veškerou tu energii věnuji vhlížení do svého nitra a hledání rovnováhy a vyrovnanosti, může to působit jako sebestřednost.“

 Moudrá se usmála a pokynula mi, abych se s ní vydal kolem rybníka. „Spousta lidí si plete sebestřednost se sobectvím,“ řekla. „Jakmile však jednou nalezneš rovnováhu, dospěješ také k vnitřnímu klidu a vnitřní síle, což ti umožní udělat ve světě skutečné změny.“

„Touhy a náklonnost tě táhnou vpřed,“ řekla.

„Strach, vzdor a nechuť k něčemu tě táhnou nazpátek. Extrémy jakéhokoliv druhu, třeba i to, že se tvrdošíjně přidržuješ nějakého aspektu, to tě může vykolejit, vychýlit z toho rovnovážného bodu, který přikládá stejnou váhu všem stránkám každého problému. Rozumíš?“

„Už jsem ti povídala, že když jsi vyveden z rovnováhy, připadá ti to normální. A kvůli tomu se neustále nakláníš na stranu, na kterou jsi zvyklý. Nejrychlejší způsob, jak najít střed, je tudíž přehnat to opačným směrem záměrně to zkusit jinak, než jak to děláš obvykle. Takže když například mluvíš příliš překotně nebo příliš tiše, a lidé ti tím pádem nerozumějí, je zapotřebí, abys zcela záměrně hovořil tak, že ti to bude připadat moc pomalé nebo moc hlasité!“

pokračování příště

Inspirace a příběh pro dnešní den

klid uprostřed starostí

 

pokračování ZÁKONY DUCHA – DAN MILLMAN

Zákony ducha poukazují na vnitřní řád a inteligenci světa. Překračují rámec pojmů, zvyků a víry. Vytvářejí základnu celé lidské morálky. Jsou neměnné jako pohyby planet a neuplatňují se toliko v rozsahu mechaniky přírody, ale v každičkém aspektu existence. Mohou tě provést mezi mělčinami a útesy tvého života způsobem, jakým hvězdy a kompas vedly do přístavu námořníky z dávných dob.

Určité zákony mají v lidském životě zvláštní význam ve vztahu k praktickým záležitostem. Těmito velikými pravdami se zaobírají náboženské knihy a učení – jsou to prosté, mocné principy, jež nás učí, kterak v tomhle neklidném světě nalézt vnitřní mír. Těm, kdož se budou těmito zákony řídit, se bude dařit a najdou naplnění. Ti, kdož je budou ignorovat nebo jim vzdorovat, mohou počítat s následky, které je na jejich cestě k procitnutí popoženou vpřed, aby jednoho dne mohli ve světle vyššího pochopení dojít klidu.

Jestliže je gravitace lepidlem, které drží svět pohromadě, pak rovnováha je klíčem odemykajícím jeho tajemství. Rovnováha se vztahuje na naše tělo, mysl a city, na všechny roviny naší existence. Je nám připomínkou toho, že ať uděláme cokoliv, můžeme to přehnat, anebo to udělat dostatečně, a pokud se kyvadlo našeho života či zvyků vychýlí příliš daleko do jedné strany, nevyhnutelně se vzápětí musí zhoupnout na stranu protější.

pokračování příště

INSPIRACE PRO DNEŠNÍ DEN

RADOST JE ÚŽASNÝ LÉK

 

Citáty  z knihy Dana Millmana „Zákony ducha“

Používám nejen mozek, který mám,

ale všechny, jež si mohu vypůjčit.

 Woodrow Wilson

Příběh z knihy Dana Millmana „Zákony ducha“

Zákony Ducha náleží každému z nás. Jsou k nalezení v našich srdcích a spočívají v srdci každého náboženství, kultury a morálního systému. Jedna z metod, kterou jsem používal, abych k těmto univerzálním zákonům mohl dospět, byla vymezena otázkou:

„Kdybych se v horách setkal se svým vyšším já a ono by na sebe vzalo podobu moudré bytosti, čemu by mě tato bytost naučila?“

Tato otázka otevírá zřídlo moudrosti, kterou v sobě nosíme my všichni.

Budeme tak spolu sedět,

 hora a já,

dokud ta hora horou zůstane.

Li Po

Hory se svými vrcholy a údolíčky táhnoucími se do dálky byly odrazem mého vlastního niterného života. Tou dobou jsem se cítil ztracený v údolí plném stínů pochybnosti. Můj život zaplul do vyjetých kolejí běžné rutiny. Takže onoho konkrétního rána jsem si vzal s sebou do kopců nevyslovenou touhu po vzrušení, po hlubokém pochopení, po změně. Už zanedlouho jsem měl objevit, jak pravdivé je úsloví „Dávej si pozor na to, o co žádáš – mohl bys to i dostat.“

 

pokračování příště

Inspirace pro dnešní den

 

tady a teď

 

Příběh pro dnešní den:

Starý zenový mnich ležel na své smrtelné posteli. Prohlásil, že tento večer už tady nebude. A tak následovníci, žáci, přátelé začali přicházet zdaleka a široka.

Jeden z jeho starých žáků, když slyšel, že mistr umírá, utíkal na trh. Někdo se ho zeptal: „Mistr umírá a ty jdeš na trh?“ Starý žák odpověděl: „Já vím, že můj mistr miluje určitý druh koláče, tak mu ho jdu koupit.“

Všichni se obávali, co se děje, neboť to vypadalo, že mistr na někoho čeká. Občas otevřel své oči, podíval se kolem a zase je zavřel. A když přišel tento žák, řekl: „Výborně, ty jsi přišel! Kde je ten koláč?“ A žák mu ho ukázal a byl velmi šťastný, že se ho mistr na koláč zeptal. Mistr umíral, ale vzal do rukou koláč. Byl velmi starý, ale ruka se mu netřásla. Někdo se ho zeptal: „Jsi tak starý a na pokraji své smrti. Brzy přijde tvůj poslední nádech a opustíš nás, ale tvá ruka se vůbec netřese.“

Mistr řekl: „Nikdy se netřesu, protože nemám strach. Moje tělo je staré, ale já jsem pořád mladý a zůstanu mladý, i když moje tělo už tady nebude.“

Potom začal přežvykovat koláč a někdo se zeptal: „Co je vaše poslední poselství, mistře? Brzy nás opustíte. Na co chcete, abychom vzpomínali?“

Mistr se usmál a řekl: „Ach, ten koláč je delikátní!“

Toto byl muž, který žil tady a teď. Dokonce i smrt je bezvýznamná. Další chvíle nemá žádný význam. Tento moment, tento koláč je delikátní. Když chcete být v této chvíli, v této přítomnosti, jen potom můžete milovat.

                                                                                        Osho

AKCE V ÚNORU 2017

 15750377_10211445581524798_1557856425_n

„Kam vedou naše kroky, tam vede naše cesta.

A připomínám že, každá cesta začíná prvním krokem…“

 

Středa – 1. 2.

13 – 17 hodin – Veget centrum Beroun

– Iva Justychová – Konzultace, terapie pro objednané

 

Čtvrtek – 2. 2.

13 – 17 hodin – Veget centrum Beroun

– Iva Justychová – Konzultace, terapie pro objednané

 

Sobota – 4. 2.

10 – 18 hodin – Felbabka

Pohádkové konstelace s Ivou

 

Neděle – 5. 2.

10 -18 hodin – Felbabka

Rodinné konstelace – Téma: Rodiče a děti

– Psychoterapie v tarotu

 

Pondělí – 6. 2.

9 – 10 hodin

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

Úterý – 7. 2.

9 – 10 hodin

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

Středa – 8. 2.

17 – 20 hodin – Felbabka

– Hravá astrologie – Cyklus Luny

 

Čtvrtek – 9. 2.

13 – 17 hodin – Veget centrum Beroun

– Iva Justychová – Konzultace, terapie pro objednané

 

Pátek – 10. 2.

15 – 19 hodin – Veget centrum Beroun

Cesta tarotem – Mečová cesta s Ivou

 

Sobota – 11. 2.

10 – 18 hodin – Felbabka

– Astro-konst. s Ivou – Já, máma a táta v horoskopu

 

Pondělí – 13. 2.

9 – 10 hodin – Veget centrum Beroun

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

Pondělí – 13. 2.

17 – 20 hodin – Felbabka

– Hravá astrologie s Ivou – Cyklus Merkuru

 

Úterý – 14. 2.

9 – 10 hodin

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

Středa – 15. 2.

17 – 20 hodin – Jinečáček Jince

– Inspirace pro život s Ivou

 

Čtvrtek – 16. 2.

13 – 17 hodin – Veget centrum Beroun

– Iva Justychová – Konzultace, terapie pro objednané

Pátek – 17. 2.

17 – 20 hodin – Veget centrum Beroun

Cesta tarotem s Ivou – téma: Vnitřní učitel

 

Víkend – 17. 2. – 19. 2.

Veget centrum Beroun – Kresba pravou hemisférou – pokračujeme v kresbě s Ivou a Péťou

Pátek 17 -21 hodin

Sobota 10 – 18 hodin

Neděle 10 – 16 hodin

 

Pondělí – 20. 2.

9 – 10 hodin

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

Pondělí – 20. 2.

17 – 20 hodin – Felbabka

– Hravé astro s Ivou – Novoluní a Cyklus Venuše

 

Úterý – 21. 2.

9 – 10 hodin

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

Čtvrtek – 23. 2.

13 – 17 hodin – Veget centrum Beroun

– Iva Justychová – Konzultace, terapie pro objednané

 

17 – 21 hodin – Veget centrum Beroun

– Rodinné konstelace s Ivou (nutné objednat)

               

Sobota – 25. 2.

10 – 18 hodin – Felbabka

– Astro-kon. s Ivou – Venuše se potká se Saturnem…

 

Neděle – 26. 2.

10 – 18 hodin – Felbabka

Rodinné konstelace s Ivou

– vnitřní muž a žena a různé podoby hněvu

– Psychoterapie v tarotu

 

Pondělí – 27. 2.

9 – 10 hodin

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

Pondělí – 27. 2.

17 – 20 hodin – Felbabka – Hravá astrologie s Ivou – praxe

 

Úterý – 28. 2.

9 – 10 hodin

10,30  – 11,30 hodin – Veget centrum Beroun

Cvíčo Bajaja (nutné objednat) s Anetou

 

pozdrav