INSPIRACE PRO DNEŠNÍ DEN

RADOST JE ÚŽASNÝ LÉK

 

Citáty  z knihy Dana Millmana „Zákony ducha“

Používám nejen mozek, který mám,

ale všechny, jež si mohu vypůjčit.

 Woodrow Wilson

Příběh z knihy Dana Millmana „Zákony ducha“

Zákony Ducha náleží každému z nás. Jsou k nalezení v našich srdcích a spočívají v srdci každého náboženství, kultury a morálního systému. Jedna z metod, kterou jsem používal, abych k těmto univerzálním zákonům mohl dospět, byla vymezena otázkou:

„Kdybych se v horách setkal se svým vyšším já a ono by na sebe vzalo podobu moudré bytosti, čemu by mě tato bytost naučila?“

Tato otázka otevírá zřídlo moudrosti, kterou v sobě nosíme my všichni.

Budeme tak spolu sedět,

 hora a já,

dokud ta hora horou zůstane.

Li Po

Hory se svými vrcholy a údolíčky táhnoucími se do dálky byly odrazem mého vlastního niterného života. Tou dobou jsem se cítil ztracený v údolí plném stínů pochybnosti. Můj život zaplul do vyjetých kolejí běžné rutiny. Takže onoho konkrétního rána jsem si vzal s sebou do kopců nevyslovenou touhu po vzrušení, po hlubokém pochopení, po změně. Už zanedlouho jsem měl objevit, jak pravdivé je úsloví „Dávej si pozor na to, o co žádáš – mohl bys to i dostat.“

 

pokračování příště

Napsat komentář