ÚPLNĚK V PANNĚ

Pátek 18. 3. V 8,17 hodin

 

Všude se něco děje,

hledáme dobroděje,

čekáme snad na zázrak?

Ten se koná den, co den,

jen člověk je občas vyděšen,

a neví,

že sám sebe děsí,

tím, že stále přemýšlí

a informacemi se sytí.

Čeho je příliš, toho je mnoho,

a tak se zaměřme na nitro,

kde svůj pocit bezpečí nalezneme,

sami sebe a mnohé o sobě objevíme.

 

Je tu čas úplňku, kdy se s radostí můžeme otočit posledním půlrokem zpátky. Nebo jak kdo, viďte? Vrcholí to, co jsme tehdy začali a k čemu jsme mířili. Možná někdo cítí únavu a potřebu odpočinku, ale stále sám sebe odsouvá. Proč?

Je fajn přijmout, že jsme v čase vodního, ženského a proměnlivého znamení Ryb, ve kterém je nyní i hodně planet. Něco končí a pak teprve něco začne. Tak je čas dokončení, kdy vše krásně plyne a je zcela zbytečné na něco či někoho tlačit. Ještě je čas si dopřát klid před koncem a zvnitřnit se, zvolnit, užít si to, co je.

Pokud máme tendenci na sebe tlačit a dávat si termíny, kdy a co bude přesně hotovo, možná se nám zadaří, ale zřejmě ne. Jen si tím všechno zkomplikujeme a přitom, kdybychom netlačili, vše se naprosto samo urovná, protože prostě necháme řeku plynout svým vlastním tempem a nemáme potřebu ji popohánět, víme, že je to zcela zbytečné, ona teče sama. A tak to je s naším životem a mnohým v něm. Vše je tak, jak být má. Nikdo o nic nepřijde, nikomu nic neuteče, všechno je v pořádku a vhodné tak, jak to je, i když lidská mysl může s tímto pojetím mít problém.

Hojně aspektovanou planetou je nyní Slunce, které je také v Rybách a v jedenáctém domě, ještě společně s Merkurem, Jupiterem a Neptunem. Kromě Ryb je  také hojně obsazené i vzdušné, fixní znamení Vodnáře a desátý dům, kde se nachází dva současní souputníci Venuše a Mars a z každé strany mají jednu planetu, z jedné strany je nejvýše postavená planeta tohoto horoskopu – Pluto, které je v konjunkci s MC a ze strany druhé je Saturn.

V opozici na Slunce je Luna v Panně na konci pátého domu a v konjunkci s hrotem šestého domu.

To je další zajímavost tohoto horoskopu – Severní uzel je v konjunkci s ASC, tedy hrotem prvního domu, Jižní uzel je v konjunkci s DSC, tedy hrotem sedmého domu, Luna je v konjunkci s hrotem šestého domu, Pluto s MC, tedy hrotem desátého domu, Saturn s hrotem jedenáctého domu a Slunce je v konjunkci s hrotem dvanáctého domu společně s Jupiterem a Neptunem.

Jdeme k sobě? Skrze druhé poznáváme více a více sami sebe? Dokážeme být sami za sebe a sami sebou, i když jsou tu ti druzí, kteří nás potřebují? Máme neustále potřebu být potřební pro druhé, anebo si dovolíme naplnit své vlastní potřeby, abychom to nechtěli po těch ostatních? Jak jednoduché.

Vnímáme poselství svého nitra, svého vnitřního dítěte? Anebo se zaměřujeme na ty druhé, třeba i na děti, které dusíme láskou, protože sami pociťujeme a pociťovali jsme její nedostatek? Co je pro nás rovnováha a harmonie? Kdy jsme skutečně ve své síle?

Je pro nás každodenní život radostí, zábavou a příležitostí si užít každou vteřinu svého života podle svého? Je to prospěšné pro nás i pro naše zdraví. Co my na to? Umíme žít nebo se stále jen někomu a něčemu přizpůsobujeme a na všechny kolem bereme ohled, jen na sebe ne?

Kde jsme se v tom chaosu ztratili sami sobě?

Jsme skuteční tvůrci svých životů, svého poslání a cítíme se ve své moci a síle a s radostí přistupujeme ke všemu, co jsme si zatím pro život a v životě vytvořili? Anebo stále toužíme jen po další a větší moci a bojujeme, dokazujeme svou nevinu a toužíme získat to, co nám někdo sebral, nebo by mohl vzít, protože trpíme pocitem nedostatku? A pokud ano, je to proto, že si nejsme vědomi svého vnitřního bohatství a přijmeme cokoliv a kohokoliv, jen abychom něco měli, někým byli a s někým žili. Žijeme povrchně, protože neznáme a zapomínáme tvořit svůj vnitřní svět. Ajajaj. Kde se teď nachází Tvoje moc a síla? Je s Tebou anebo je někomu propůjčena?

Mocní – nebo bezmocní?

To je to oč tu běží,

být či bít se?

Komu líbí se

svár, boj a hádanice?

K čemu a proč to všechno je?

Komu hádka prospěje?

Kdo uteče, vyhraje?

Anebo to chyba je?

Kde se objevila chyba?

Vždyť je Slunce v Rybách,

v dobré společnosti s jejich vládci,

to něco znamená přeci.

Co říkáš Ty anebo Ty?

Jsme si vědomi své dobroty,

I ochoty

otevřít se hojnosti a svému bohatství,

i když to může teď vypadat jako bláznovství…

Jen ten, kdo trpí nedostatkem,

má potřebu chtít stále víc,

a pak mu nezbude vůbec nic.

To je nakonec

dobrý začátek,

kdy zazní zvonec,

a my pochopíme, že tohle není konec….

 

Ač se to nezdá, jsme v krásném čase plném příležitostí, kdy se naše hry života mohou dostat více na světlo, abychom viděli, co jsme předtím přehlédli. A pak najednou, může nastat obrat v našich životech, soužití s druhými, naší práci i zdraví a hlavně ve vztahu sami k sobě, sami se sebou, protože tam to začíná.

Kdo jsme?

Každý má odpověď v sobě.

A to je i rada na současnost.

Odpověď má na všechno každý v sobě, pokud ji bude hledat kdekoliv u někoho chytrého, zkušeného, v informacích a kdekoliv jinde, než u sebe, ztratí se, ale ani to nevadí, jen si tím prodlouží svou cestu.

Všechno je v pořádku tak, jak to je.

Věci nejsou tak, jak vypadají.

Věřte, že to, co činíte, je vhodné. Důvěřujte si. Když pochybujete i o sobě, i to je vhodné. Něco se mění a v nás se rodí nové uvědomění a sebe sama vědomí.

Přeji nám všem krásné předjaří i jaro, které se rodí, ale ještě je chvíle před narozením….

 

Těším se zase brzy…